HomePGB-administratieContact

Uw persoonsgebonden budget administratie

Hulp bij PGB

Hebt u een PGB? Onder aanvragen kan u PGB administratie aanvragen indien u dit zelf niet kan of wil uitvoeren. Wij sturen u aanvraag dan door naar een PGB-administratiekantoor. Het PGB administratiekantoor zal u maximaal binnen 2 werkdagen benaderen.

In Nederland is men door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verzekerd voor zorg die men nodig heeft bij onder andere ouderdom, langdurige ziekte of een handicap. Met een PGB kan u allerlei catagorien zorg inkopen. Een aantal veel voorkomende zorgfuncties die hulpbijpgb aanbiedt zijn:

Persoonlijke verzorging
Persoonlijke verzorging is de hulp bij dagelijkse handelingen zoals opstaan, douchen, aankleden, eten en drinken en/of naar het toilet gaan. Op bovenstaande webstite kan u deze hulp aanvragen.
Ondersteunende begeleiding
Ondersteunende begeleiding is de ondersteuning bij activiteiten thuis en buiten de deur, zoals dagopvang. Ook het gezamelijk bezoeken van een bioscoop of zwembad valt hieronder. U kunt op bovenstaande website deze hulp aanvragen.

Naast bovenstaande functies biedt hulp bij PGB ook andere hulp aan die niet vanuit een PGB betaald kan worden, te weten:
- Huishoudelijke hulp
- Huishoudelijke oppas

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. In ons privacybeleid leest u hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.